skip to Main Content

Integriteitsmanagement

Als onderdeel van het risicomanagementbeleid staat integriteit bij veel bedrijven, organisaties en instellingen hoog op de to do list. En terecht! Want hoe beter de integriteit, hoe minder de verstoring van de bedrijfsvoering en hoe groter het vertrouwen in de onderneming. Maar hoe definieert u de normen en waarden voor uw bedrijf? De adviseurs van UNIREA helpen u om te kunnen bouwen op de betrouwbaarheid van uw medewerkers én op hun eigen vermogen integer te handelen.

Reputaties zijn steeds belangrijker voor organisaties. Daarom moeten kwesties rond schendingen van integriteit worden vermeden. In het geval dat dit soort situaties zich wel voordoen, dienen deze transparant en daadkrachtig te worden aangepakt. Dit houdt ook in dat gedragingen die onbedoeld de indruk wekken niet integer te zijn, vroegtijdig worden onderkend en met de juiste maatregelen worden beantwoord.

De complexiteit van Integriteitsmanagement kan ook tot veel dilemma’s leiden; een pittige bundeling van zaken waarin het menselijk gedrag één van de pittigste ingrediënten is. De adviseurs van UNIREA weten wel raad met deze pittige ingrediënten van Integriteitsmanagement en zetten daar graag hun tanden in. Want wie voor integriteit gaat en staat, krijgt misschien discussie, onenigheid en meerdere dilemma’s voor zijn kiezen. Maar de duidelijkheid die Integriteitsmanagement kan creëren beloont uiteindelijk met een minimaal risico op reputatieschade, veiligheid bij de medewerkers, trots én goede nachtrust.

Staat u voor de moeilijke keuzes en dilemma’s met betrekking tot integriteitsdiscussies en -issues in uw organisatie, bel ons dan gerust op nummer 0850 – 730 300 of stuur een e-mail naar: info@unirea.nl. De adviseurs van UNIREA zijn u graag ten dienste om samen met u de oplossingen te realiseren.